Chráníme Vaše cennosti

telefon

+420 596 967 954
+420 724 178 087

E-mail

info@staba-servis-antikor.cz

Povrstvení rotoru
CZ vlajkaGB vlajka
Už více jak 20 let tradice SSA

Certifikace ISM

V říjnu 2012 úspěšně proběhl přechodový certifikační audit integrovaného systému managementu (ISM) akreditovanou certifikační společností United Registar of Systems Czech, s.r.o. (URS), která potvrdila plnění náročných požadavků norem ISO 9001:2008 (systém zajišťování kvality), ISO 14001:2004 (systém environmentálního managementu) a OHSAS 18001:2007 (systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

V únoru 2014 úspěšně proběhla certifikace podle německé normy SSCP - Version 2011. Certifikace SCC (Safety Certificate Contractors) je mezinárodně uznávaný standard, který zahrnuje vysoké požadavky na bezpečnost práce, ochrany zdraví a životního prostředí do jednotného bezpečnostního konceptu. Tento musí dodržovat dodavatelské a subdodavatelské firmy, které poskytují technické služby v prostorách jiných subjektů (petrochemický průmysl, stavebnictví atd.). Certifikát SCC zajišťuje důvěryhodnost, že nebezpečné práce provádějí kompetentní organizace s kvalifikovaným personálem, profesionálním řízením bezpečnosti.

Získané certifikáty jsou pro naše zákazníky a další partnery důkazem o neustálém zlepšování poskytované kvality, vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti práce.

 

Integrovaná politika

Integrovaná politika kvality, EMS a BOZP

ISO 9001

Certifikát ISO 9001

ISO 14001

Certifikát ISO 14001

OHSAS 18001

Certifikát OHSAS 18001

Certifikát svařování 1

Certifikát ISO 9001 - ČSN EN ISO 3834-2:2006 Svařování
(str. 1)

Certifikát svařování 2

Certifikát ISO 9001 - ČSN EN ISO 3834-2:2006 Svařování
(str. 2)

Certifikát svařování 1

Certifikát - svařování termoplastů stupně 2
(str. 1)

Certifikát svařování 2

Certifikát - svařování termoplastů stupně 2
(str. 2)

Integrovaný systém managementu

Certifikát SCC
(Safety Certificate Contractors)

Oprávnění ČEZ, a.s.

Oprávnění ČEZ, a.s. firmě SSA k povrchovým úpravám a antikorozní ochraně v jaderných elektrárnách

Kvalita

Podmínkou nejvyšší možné kvality prováděných prací je pravidelná a důsledná kontrola, prováděná průběžně po celou dobu prací při všech etapách technologického postupu.

Tímto je minimalizován výskyt vad, majících za následek sníženou kvalitu a životnost povrchových úprav. Kontrolní činnost je zajištěna v první fázi samokontrolou, prováděnou vedoucími pracovních čet, následně výrobními techniky resp. supervizí dodavatelů hmot.

Aktuálně:

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání našich zaměstnanců pro posílení specifických kompetencí v oblasti těžké protikorozní činnosti

Nové technologie

Rozšířili jsme nabídku ochrany proti korozi a nové technologie

Certifikát SCC (Safety Certificate Contractors)

V únoru 2014 proběhla úspěšně certifikace podle německé normy
SCCP - Version 2011

Sídlo firmy:
Knížecí 173/12
709 00 Ostrava-Nová Ves

 

Kancelář a korespondenční adresa:
Mírové náměstí 160/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel.: +420 596 967 954
Tel.: +420 724 178 087
Fax: +420 596 967 955
E-mail: info@staba-servis-antikor.cz
www.staba-servis-antikor.cz

 

Provozovna:
PZ Královský vrch č.p. 1970
432 01 Kadaň
Tel.: +420 474 331 514
Tel.: +420 606 711 415 
Fax: +420 474 331 515

Partneři:

Sheram Oberflächentechnik GmbHO3 LázněRothschild Palace